تمامی دستگاه ها مکلف به اجرای قوانین فرزندآوری هستند


ایلام – ایرنا – معاون سیاسی امنیتی استاندار ایلام گفت: تمامی دستگاه های اجرایی مکلف به اجرای قوانین و دستورالعمل های فرزندآوری هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85013537/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D9%85%DA%A9%D9%84%D9%81-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF
منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار