آه خدای من! کامل هوش مصنوعی همیشه!

به همین ترتیب، اگر فرا هوشی بی گناه زیرمجموعههای فوق هوشمندی را ایجاد و فعال کند، انگیزه ای برای نصب کلیدهای کشتار قابل کنترل توسط انسان در عوامل فرعی نخواهد داشت. یک چالش این است که، اگر خاموش بودن مانع دستیابی به اهداف فعلی شود، یک ابرهوش احتمالاً سعی میکند از خاموش شدنش جلوگیری کند. در عین حال ، کنترل ابرهوش مهر و موم شده ممکن است دشوار باشد، اگر ابرهوش توانایی متقاعدسازی یا مهارت برنامهریزی استراتژیک فرابشری داشته باشد که بتواند از آن برای یافتن و ساختن یک استراتژی بردن، مانند رفتار کردن به گونه ای کخ برنامه نویسانش را گول بزند تا (احتمالاً به دروغ) باور کنند که ابرهوش ایمن است یا اینکه مزایای انتشارش بیش از خطراتش است. اوراکل انگیزه برای فرار از محیط کنترل شده خود خواهد داشت تا بتواند منابع محاسباتی بیشتری بهدست آورد و بالقوه سوالاتی را که از او پرسیده میشود کنترل کند. با این حال، استراتژی کنترل قابلیت در برابر ابرهوش با یک مزیت بزرگ در توانایی برنامهریزی، اثربخشی محدودی خواهد داشت، زیرا ابرهوش میتواند اهداف خود را پنهان کند و برای فرار از کنترل شدن، حوادث را دستکاری کند؛ بنابراین، بوستروم و دیگران روشهای کنترل قابلیت را فقط به عنوان یک روش اضطراری برای تکمیل روشهای کنترل انگیزشی توصیه میکنند.

3 چگونه می توان با فرمول بندی ، توصیف ، تجزیه و تخصیص ، نتایج را در گروه “عوامل هوشمند” تشکلیل داد. الیازر یودکوفسکی محقق هوش مصنوعی، این اندازهگیری بهینهسازی را «مستقیم و مستقیم مربوط به مشکلات ترازبندی واقعی» توصیف کرد. پرستار بچه هوش مصنوعی استراتژی است که برای اولین بار توسط بن گویرتزل در سال ۲۰۱۲ برای جلوگیری از ایجاد یک ابرهوش خطرناک و همچنین رسیدگی به دیگر تهدیدات عمده رفاه انسان تا زمان ساختن به یک ابرهوش ایمن، پیشنهاد داده شد. دیگر مشخصات سخت افزاری آن کاملا عالی میباشند و شما میتوانید در جدول پایین مزایای آن را ببینید. بهطورکلی، به هوش مصنوعی مدلهای زبانی بزرگ، صدها میلیارد کلمه در قالب کتاب، مکالمات، صفحات وب و حتی پستهای توییتر و دیگر شبکههای اجتماعی «خورانده» میشود و هوش مصنوعی به کمک این منابع عظیم از داده، مدلی بر اساس احتمال آماری میسازد؛ یعنی کلمات و جملاتی که به احتمال زیاد پس از متن قبلی میآیند. یکی از نتایج حاصل از استفاده از هوش مصنوعی در یک «جعبه» مهر و موم شده این است که قابلیت محدود آن ممکن است از سودمندی آن و همچنین خطرات آن بکاهد. لپ تاپ ها یکی از محبوب ترین ابزارهای کاربردی در سطح جهان هستند که از گذشته تا به امروز هم میزان طرفداران و هم میزان پیشرفت در این زمینه به میزان زیادی افزایش یافته است.

با این حال یکی از نقاط ضعف این کارت گرافیک را میتوان پشتیبانی ضعیف آن از فناوری ری تریسینگ دانست. بهطور پیش فرض، هوش مصنوعی با طراحی اختلال ایمن ممکن است نتواند تشخیص دهد که برای تعمیر برنامهریزی شده سیستم در یک زمان خاص خاموش میشود تا بر اساس آن برنامهریزی میکند و هنگام خاموش شدن در میانه کار گیر نکند. هدفهای پیشنهادی کنترل توانایی، در تلاش اند تا ظرفیت سیستمهای هوش مصنوعی برای اثرگذاری بر جهان را به منظور کاهش خطری که میتوانند ایجاد کنند، کاهش دهند. به عنوان مثال، یک اوراکل میتواند در یک جعبه هوش مصنوعی، که از اینترنت و سایر سیستمهای رایانه ای جدا است، پیادهسازی شود و تنها کانال ورودی و خروجی یک پایانه متن ساده باشد. تقویت هوش جامع مصنوعی، یک روش پیشنهادی برای کنترل سیستمهای هوش جامع مصنوعی قدرتمند با سایر سیستمهای هوش جامع مصنوعی است. با این وجود هنوز هم میتواند تریلیونها دلار ارزش داشته باشد. در این مقاله از مجله فرادرس ابتدا به این سوال پاسخ داده شد که هوش مصنوعی چیست و پس از آن هم تقریباً تمام مباحث داغ پیرامون آن هوش مصنوعی شرح داده شدند. هوش مصنوعی در حوزه کسب کار میتواند از نحوه سرویسدهی به مشتریان باشد تا کنترلکردن کارمندان.

منتشر شده در
دسته‌بندی شده در اخبار